GEET ♻
Global Environment
Energy Technology


GEET är en enkel kons­truktion till att för­gasa vatten. Energi­effektivt klyvs H2O till en plasma av partiklar, för att för­brännas i motorer och husvärme så att bränsle och elkostnader sänks.

Informationen på denna sajt är i utbildnings­syfte och inspiration, så att ni kommer igång med forsk­ning för att hitta det enklaste hemma­bygget som kan påvisa en verk­nings­grad. De bäst fungerande systemen presenteras på hemsidan.


- If I had access to a mill, tools, material etc, I would have the prototype 'Burner' ready to be tested in 3 days. All what is needed is to mill the pipe holding the rod. Any inside diameter between 1/2" and 17 mm will do. Wallthickness is Rod diameter x 0,5. The rods diameter adjusted as per pipe inside diameter minus the clearence of 0,03125". All other dimensions as per drawing in the attached document. Then solder a standard (brass) coupling onto one side so compressed air can be connected. Slightly above the coupling, drill an inlet hole and weld on a pipe for steam. Bracket on a stand and ready go perform the test. Then build the prototype step by step.


Geet
English
    Geet
DeutschFler videos
Klicka här!